×
CAUTA

Lecţia 4: Cum clădeşte Dumnezeu în noi caracterul Său

Începe cu această rugăciune: Dumnezeul meu, Te rog să îmi vorbeşti prin Cuvântul Tău, Biblia. Atinge-te de inima mea, pentru ca astfel să pot înţelege ce anume vrei să îmi vorbeşti. Amin

2 Corinteni 5
17Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Galateni 5
16Spun dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 17Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.

Întrebare: Înainte de a deveni creştin, tu făceai ceea ce doreai. Dar acum, conform acestor versete, care este conflictul cu care te confrunţi?

Întrebare: Conform versetului 16, ce trebuie să facem noi?

Întrebare: Iar în baza aceluiaşi verset 16, care va fi rezultatul?

Galateni 5
19Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20închinarea la idoli, vrăjitoria, discordiile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu.

Întrebare: Doreşte Dumnezeu ca acest mod de viaţă să caracterizeze vieţile noastre, acum când Hristos trăieşte în noi?

Romani 12
2Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Întrebare: Ce aşteaptă Dumnezeu de la tine ca tu să faci în viaţă?

2 Corinteni 3
17Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. 18Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Întrebare: Ce se întâmplă atunci când Îi îngăduim Duhului Sfânt să ne schimbe vieţile?

Galateni 5
22Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. 24Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 25Dacă trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

Întrebare: În locul unei vieţi caracterizate de păcat, ce anume doreşte Dumnezeu să producă în vieţile noastre?

Întrebare: Conform versetului 25, cum pot deveni aceste calităţi reale în vieţile noastre?

Luca 6 [Iisus a spus:]
47Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele, şi le face. 48Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, şi a aşezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de ape, şi s-a năpustit şuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentru că era zidită pe stâncă.

Întrebare: Care sunt cele trei lucruri pe care ni le cere Iisus să le facem?

Întrebare: Cum anume va schimba acest lucru vieţile noastre?

Ioan 15 [Iisus a spus:]
4Rămâneţi în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduceţi roadă, dacă nu rămâneţi în Mine. 5Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

Întrebare: Iisus a folosit drept pildă imaginea mlădiţelor pe care cresc strugurii şi care sunt legate de butucul viei. Conform versetului 5, atunci când noi dorim să Îl ascultăm pe Iisus, ce anume produce roadă (asemănarea cu El) în vieţile noastre?

2 Corinteni 3
18Noi toţi... suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui...

Ioan 15
5...despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.

2 Corinteni 4
7...această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.

Întrebare: Conform acestor verste, pe cine doreşte Dumnezeu să ne bizuim în ce priveşte schimbarea vieţilor noastre? Stă oare în puterile noastre să ne schimbăm pe noi înşine?

Concluzie: Rezumă ce anume afirmă toate aceste versete cu privire la ceea ce doreşte Dumnezeu să săvârşească în vieţile noastre şi cum anume va face El acest lucru.

Acum poţi tipări Lecţia 4. În momentul în care părăseşti această pagină web, răspunsurile tale nu vor fi salvate.

Pentru Lecţia 5, click aici.