×
CAUTA

Lecţia 5: Ce reprezintă rugăciunea?

Începe cu această rugăciune: Dumnezeul meu, Te rog să îmi vorbeşti prin Cuvântul Tău, Biblia. Atinge-te de inima mea, pentru ca astfel să pot înţelege ce anume vrei să îmi vorbeşti. Amin

Naum 1
7Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului; şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.

Întrebare: Acest verset face referire la trei dintre trăsăturile de caracter ale lui Dumnezeu. Care sunt acestea?

Întrebare: În lumina acestui fapt, ce anume aşteaptă Dumnezeu ca tu să faci?

1 Petru 5
7Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi.

Filipeni 4
4Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! 5Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. 6Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.

Întrebare: Ce doreşte Dumnezeu să facem cu îngrijorările noastre?

1 Tesaloniceni 5
16Bucuraţi-vă întotdeauna. 17Rugaţi-vă neîncetat. 18Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Iisus, cu privire la voi.

Întrebare: În ce mod consideri că se relaţionează unul la altul aceste îndemnuri?

1 Ioan 5
14Îndrăzneala pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. 15Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.

Întrebare: Care sunt rugăciunile la care Dumnezeu răspunde?

Romani 8
26Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite. 27Şi Cel ce cercetează inimile, ştie care este năzuinţa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinţi după voia lui Dumnezeu.

Întrebare: Cum anume ne ajută Duhul Sfânt în rugăciunile noastre?

Evrei 4
14Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile – pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu – să rămânem tari în mărturisirea noastră... 16Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

1 Timotei 2
5Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Iisus Hristos...

Ioan 14 [Iisus a spus:]
13Şi ori ce veţi cere în Numele Meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. 14Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.

Întrebare: Atunci când Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, cum anume Îl glorifică pe El acest lucru?

Psalmul 66
18Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.

Psalmul 145
18Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.

Întrebare: Ce ne spun aceste versete cu privire la sinceritatea şi onestitatea pe care Dumnezeu o aşteaptă de la noi atunci când stăm înaintea Lui în rugăciune?

Psalmul 62
5Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. 6Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina. 7Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. 8Popoare, în orice vreme, încredeţi-vă în El, vărsaţi-vă inimile înaintea Lui! Dumnezeu este adăpostul nostru.

Întrebare: Conform acestor versete, care este perspectiva pe care Dumnezeu se aşteaptă să o avem cu privire la El? Atunci când ne rugăm, în ce mod doreşte Dumnezeu să ne exprimăm încrederea noastră în El?

Acum poţi tipări Lecţia 5. În momentul în care părăseşti această pagină web, răspunsurile tale nu vor fi salvate.

Felicitări! Deja ai făcut primii paşi în relaţia ta cu Dumnezeu. Continuă să trăieşti prin credinţa în Iisus; ea va aduce împlinire vieţii tale. Te încurajăm să citeşti şi celelalte articole care le găseşti pe acest site.