×
CAUTA

Lecţia 3: Păcatul şi efectele sale

Începe cu această rugăciune: Dumnezeul meu, Te rog să îmi vorbeşti prin Cuvântul Tău, Biblia. Atinge-te de inima mea, pentru ca astfel să pot înţelege ce anume vrei să îmi vorbeşti. Amin

Romani 3
23Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. 24Şi sunt socotiţi drepţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Hristos Iisus. 25Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate dreptatea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu.

Întrebare: Conform versetului 23, cine a păcătuit?

Întrebare: Cu toate acestea, conform versetului 24, Dumnezeu ne socoteşte drepţi. Datorită cărui motiv?

Întrebare: Cum anume este posibilă, conform versetului 25, împăcarea omului cu Dumnezeu?

Efeseni 1
7În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său...

Întrebare: Suntem oare iertaţi deoarece încetăm să mai păcătuim?

1 Ioan 4
10Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.

Întrebare: Datorită cărui fapt putem primi iertarea lui Dumnezeu?

Romani 5
1Deci, fiindcă suntem socotiţi drepţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos...

Întrebare: De ce avem pace cu Dumnezeu?

Cu toate acestea, noi încă mai păcătuim, iar Dumnezeu ştie acest lucru.

1 Ioan 1
8Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. 9Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. 10Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi.

Întrebare: Ce aşteaptă Dumnezeu ca noi să facem cu păcatele noastre?

Întrebare: Care sunt lucrurile pe care le face Dumnezeu atunci când noi Îi mărturisim Lui păcatele noastre?

Întrebare: Cum priveşte Dumnezeu atitudinea noastră de negare a faptului că am păcătuit sau de subestimare a gravităţii păcatului nostru?

Evrei 4
16Să ne apropiem, deci, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Concluzie: Rezumă ceea ce Dumnezeu aşteaptă de la noi atunci când păcătuim.

Acum poţi tipări Lecţia 3. În momentul în care părăseşti această pagină web, răspunsurile tale nu vor fi salvate.

Pentru Lecţia 4, click aici.