×
CAUTA

Lecţia 2: Este această relaţie dintre mine şi Dumnezeu durabilă?

Începe cu această rugăciune: Dumnezeul meu, Te rog să îmi vorbeşti prin Cuvântul Tău, Biblia. Atinge-te de inima mea, pentru ca astfel să pot înţelege ce anume vrei să îmi vorbeşti. Amin

Ioan 1
12Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; 13născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Întrebare: Conform versetului 13, ce anume se schimbă în viaţa unei persoane care Îl primeşte pe Iisus în viaţa ei?

2 Corinteni 5
17Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Întrebare: În ce moment a început noua ta viaţă?

Efeseni 1
13Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit...

2 Corinteni 1

22El ne-a şi pecetluit, şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului...

Întrebare: Ce anume ne-a dăruit Dumnezeu atunci când L-am acceptat pe Hristos? (Biblia afirmă cu claritate că este un singur Dumnezeu, care există însă din veşnicie ca Sfântă Treime: Tatăl, Fiul [Iisus] şi Duhul Sfânt.)

Evrei 13
5...El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi.”

Aplică acest verset la persoana ta, inserând numele tău în promisiunea pe care Dumnezeu o face.

Întrebare: Ce înseamnă pentru tine faptul că Dumnezeu promite că nu-ţi va întoarce spatele şi nu te va părăsi niciodată?

Ioan 10 [Iisus a spus:]
27„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. 28Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. 29Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu. 30Eu şi Tatăl una suntem.”

Întrebare: Cine te ţine în siguranţă în mâna lui Iisus?

Întrebare: Conform cuvintelor lui Iisus din versetul 28, ce anume ne dă El?

Ioan 5 [Iisus a spus:]
24„Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.”

1 Ioan 5
11Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. 12Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaţa. 13V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.

Întrebare: Conform versetului 11, cum putem dobândi viaţa veşnică?

Întrebare: Din ceea ce afirmă versetele 12-13, cine are viaţa veşnică?

Întrebare: Este oare posibil să Îl fi primit pe Iisus, să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu şi totuşi să nu ai viaţa veşnică?

Cei care doresc să Îl primească pe Iisus în viaţa lor, pot afla cum anume să facă acest lucru, citind articolul Cunoaşterea personală a lui Dumnezeu.

Romani 8
38Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, 39nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru.

Concluzie: Din versetele citate în această lecţie, rezumă în propriile cuvinte cum anume poţi ştii că relaţia cu Iisus este sigură.

Acum poţi tipări Lecţia 2. În momentul în care părăseşti această pagină web, răspunsurile tale nu vor fi salvate.

Pentru Lecţia 3, click aici.