×
CAUTA

Lecţia 1: Cum am ajuns în această relaţie cu Dumnezeu?

Începe cu această rugăciune: Dumnezeul meu, Te rog să îmi vorbeşti prin Cuvântul Tău, Biblia. Atinge-te de inima mea, pentru ca astfel să pot înţelege ce anume vrei să îmi vorbeşti. Amin

Următoarele versete te vor ajuta să înţelegi ce anume spune Dumnezeu că este adevărat cu privire la relaţia dintre tine şi El. După fiecare verset menţionat, urmează o întrebare care te va ajuta să înţelegi mai clar ceea ce spune textul respectiv.

(Numerele care preced fiecare citat biblic reprezintă „versetul”; acest sistem de numerotare pe capitole şi versete a fost adăugat ulterior textului biblic, pentru a facilita referirea la porţiuni specifice din text.)

Ioan 1
12Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.

Întrebare: Cum devine cineva un copil al lui Dumnezeu?
Poţi scrie aici răspunsul tău, iar la sfârşit vei putea tipări întreaga lecţie.

S-ar putea să crezi că alegi să crezi în Iisus aşa cum ai alege o maşină pe care vrei să o cumperi sau un partid la care vrei să aderi. Dar următorul text îţi arată care este de fapt rolul lui Dumnezeu în convertirea ta.

Ioan 15
16Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am ales pe voi...

1 Corinteni 1
9Credincios este Dumnezeu, care v-a chemat la părtăşia cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru.

Efeseni 1
4În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, 5ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii Sale...

Întrebare: Conform versetului 5, care a fost motivul pentru care Dumnezeu ne-a ales?

Efeseni 2
4Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, 5cu toate că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).

Coloseni 1
13El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 14în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Întrebare: Conform textului anterior, care sunt cele patru lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut pentru tine?

Romani 5
9Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiţi neprihăniţi, prin sângele Lui, vom fi mântuiţi prin El de mânia lui Dumnezeu.

Întrebare: Atunci când Biblia spune că Iisus ne-a mântuit, de fapt de la ce anume ne-a salvat El?

Efeseni 2
8Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. 9Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Întrebare: Stă oare în puterile noastre să ne dobândim mântuirea?

Întrebare: Îşi poate cineva dobândi mântuirea săvârşind fapte bune?

Concluzie: Rezumă în câteva cuvinte ceea ce afirmă versetele anterioare cu privire la ce anume a făcut Dumnezeu pentru ca tu să devii creştin:

Acum poţi tipări Lecţia 1. În momentul în care părăseşti această pagină web, răspunsurile tale nu vor fi salvate.

Pentru Lecţia 2, click aici.