×
CAUTA

Greşesc creştinii atunci când afirmă că Iisus este singura cale spre Dumnezeu?

Dumnezeu afirmă într-un mod foarte clar pe ce bază putem fi primiţi de El. Biblia spune următoarele: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică” (Ioan 3:16). Sunt multe alte situaţii în care Iisus a vorbit despre faptul că El a venit să aducă viaţa veşnică. El a afirmat acest lucru chiar într-un mod explicit: „...Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El, să aibă viaţa veşnică” (Ioan 6:40).

Dacă am fi putut veni la Dumnezeu prin intermediul altor mari întemeietori de religii (Budda, Mohamed, Confucius), prin zeităţi precum cele din India sau Grecia sau prin propriile noastre eforturi religioase, atunci nu ar fi fost necesar ca Iisus să vină pe pământ şi să moară pe cruce pentru păcatele noastre. Dar acesta a fost planul lui Dumnezeu: El Însuşi a fost cel care a plătit pentru păcatul nostru, pentru ca noi să putem primi pe deplin iertarea. „Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6:23).

A crede în Iisus înseamnă a dobândi viaţa; acela care însă refuză să creadă în El rămâne sub vinovăţia propriului păcat şi sub condamnarea hotărâtă de Dumnezeu pentru păcat. Însă Acelaşi Dumnezeu drept este totodată gata să îi ierte pe toţi cei care vin la Iisus.

Dacă doreşti să afli mai multe despre alte religii importante (islam, budism, hinduism), privindu-le în paralel cu propria credinţă creştină, citeşte următorul articol: Cunoaşterea Divinităţii. Iar dacă eşti interesat să citeşti despre modul în care putem cunoaşte faptul că Iisus este Dumnezeu, citeşte articolul Dincolo de credinţa oarbă.