×
CAUTA

Pregătindu-te pentru momente dificile

Biblia conferă o mare importanţă minţii tale. „Aţi fost învăţaţi”, le spune apostolul Pavel credincioşilor din Efes, „să vă înnoiţi în duhul minţii voastre” (Efeseni 4:22-23). Într-o altă epistolă, adresată de data aceasta bisericii din Roma, Pavel scrie: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi” – altfel spus, „să fiţi transformaţi” – „prin înnoirea minţii voastre....” (Romani 12:2).

Doreşti să Îl slujeşti pe Hristos. Dar uneori este greu să faci acest lucru, atunci când viaţa ta – şi în special lumea gândurilor tale – nu este în armonie cu credinţa creştină pe care o mărturiseşti. Nu poţi să te uiţi la televizor, să mergi la serviciu sau să iei prânzul alături de colegii de muncă fără să bombardat cu mesaje care contrazic sau ridiculizează credinţa ta. Mintea ta poate deveni robită de acele gânduri.

Biblia vorbeşte despre dorinţele tale şi despre voia ta, folosind adesea un singur cuvânt: „inima”. Cea mai mare poruncă este să Îl iubeşti pe Domnul cu toată inima ta. Acolo unde este inima ta, acolo este şi comoara ta – în aceste cuvinte a explicat Iisus valoarea a ceea ce se petrece în inima noastră. La rândul său, apostolul Pavel scrie: „Îndreptaţi-vă inima spre lucrurile de sus, nu spre cele de pe pământ” (Coloseni 3:1-2 trad. NIV).

S-ar putea să ajungi să spui şi tu asemeni profetului Ieremia: „Inima este nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea; cine poate s-o cunoască?” (Ieremia 17:9).

Dumnezeu ţi-a dăruit un mijloc prin care mintea ta poate fi curăţită iar inima ta, transformată. Acest dar al lui Dumnezeu este Biblia. Efectul ei în viaţa ta sporeşte atunci când începi să şi înveţi pe de rost diverse texte biblice.

Iisus a fost ispitit de Satana după ce postise în deşert timp de patruzeci de zile. El a contracarat fiecare atac din partea Satanei, citând din cartea Deuteronom. Unul din răspunsurile date de Iisus a fost acesta: „Este scris: «Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4).

Dintre textele pe care le-am memorat, două versete au reprezentat întotdeauna o insulă de refugiu spiritual atunci când m-am confruntat cu ispitele: „Cum îşi va ţinea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul tău... Strâng Cuvântul Tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Ta” (Psalmul 119:9, 11). Nu mă mai pot socoti tânăr, dar fără îndoială că mă regăsesc şi acum în această dorinţă de a rămâne curat. Iisus s-a rugat pentru ucenicii Săi astfel: „Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul” (Ioan 17:17). Prin faptul că înveţi pe de rost texte din Scripturi, îţi transformi gândirea şi, în mijlocul ispitei, îţi focalizezi atenţia asupra lucrurilor care au cu adevărat valoare.

Memorarea Bibliei. S-ar putea ca în mintea ta să îţi vină imaginea unui om studios, cu privire crucişă, ascuns în biblioteca vreunui seminar; sau s-ar putea ca imaginea să fie cea a unui copil care recită, spre încântarea audienţei, verstele pe care le-a învăţat pe de rost. Ar fi cazul să renunţi la aceste imagini deformate. Memorarea Scripturii este foarte importantă pentru toţi, deoarece este vitală pentru creşterea noastră spirituală. S-ar putea ca memorarea unor versete să ţi se pară ceva imposibil de realizat – te consideri prea ocupat sau prea în vârstă pentru a mai putea memora ceva. Oare chiar aşa să fie?

Psihologul Tim LaHaye explică faptul că reuşita noastră în ce priveşte memorarea nu ţine de aspectul mental, ci de cel motivaţional: „Dacă cineva te întreabă adresa ta sau numărul de telefon, îţi poţi reaminti imediat aceste informaţii, fără nici o dificultate. Oricine poate memora astfel de informaţii, poate memora şi versete biblice. Într-adevăr, memorarea Scripturii presupune multă muncă, dar este cu mult mai profitabilă pentru viaţa spirituală decât orice altă metodă cunoscută de studiu biblic.”1

Psalmul 1 descrie persoana care memorează Cuvântul lui Dumnezeu şi apoi se gândeşte adesea la acest Cuvânt, meditând asupra lui: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!” (Psalmul 1:1-2).

Atunci când doreşti să cunoşti Cuvântul lui Dumnezeu atât de mult, încât petreci timp să îl memorezi, acesta devine parte a gândurilor tale. Vei vedea cum, pe neaşteptate, îţi vei aduce aminte de textele biblice învăţate. Dacă te trezeşti în timpul nopţii plin de mânie sau teamă, poţi alege să îţi reaminteşti de acele versete din Cuvântul lui Dumnezeu, care se referă la astfel de trăiri lăuntrice.

Psalmistul explică rezultatul pe care îl produce în cel credincios meditarea la Cuvântul divin: „El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui, şi ale cărui frunze nu se veştejesc: tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:3). Cei care se gândesc mereu la Cuvântul lui Dumnezeu îşi continuă drumul, chiar şi atunci acesta când e greu. Ei nu vor fi copleşiţi de presiunea unor situaţii critice, ci vor persevera în umblarea lor cu Dumnezeu.

Iisus a exemplificat această perseverenţă prin viaţa pe care a trăit-o pe pământ. Nu putem pretinde că vom putea trăi asemenea Celui care a fost lipsit de orice vină şi Dumnezeu întrupat, dar cel puţin putem preţui acele lucruri pe care El însuşi le-a considerat drept de valoare. Deschide Biblia la oricare dintre cele patru evanghelii şi începe să citeşti despre Iisus. Aproape 10 % din cuvintele rostite de El şi redate în evanghelii reprezintă citate din Vechiul Testament. Învăţând pe de rost pasaje din Scripturi, Iisus a putut să găsească întotdeauna textul care se potrivea unei anumite situaţii, asemeni unui meşter care din instinct ia exact unealta de care are nevoie. Acelaşi lucru se poate întâmpla şi în viaţa ta.

Textul din Romani 12:2 spune: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” Memorând Scriptura şi apoi meditând cu consecvenţă asupra ei, vei dobândi un sistem de referinţă pe baza căruia să evaluezi toate mesajele care îţi parvin prin mass-media, prietenii de la serviciu, prin familia ta – altfel spus, vei avea un criteriu de evaluare pentru toate lucrurile la care este expusă viaţa ta. Nu vei mai purta chipul lumii, ci, pe măsură ce Cuvântul lui Dumnezeu îţi reînnoieşte gândirea, viaţa ta va fi transformată.

Să facem un test. Uită-te la ceas şi ţine minte ora. Ceea ce urmează va cere ceva efort, dar vei fi surprins cât de puţin timp îţi ia de fapt memorarea cu acurateţe unui verset sau două. (Chiar şi cei care au memorat mii de versete au început prin a învăţa verset cu verset.) Să luăm de exemplu Filipeni 4:6-7 – „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Iisus.”

Memorarea începe prin familiarizare. Citeşte versetul cu voce tare de câteva ori. În acest proces, mintea ta este implicată în trei moduri: privire, rostire şi auzire. Apoi, copiază aceste versete pe un cartonaş sau pe un stick-note. Dacă alegi a doua opţiune, vei putea lipi hârtia pe frigider sau pe oglinda de la baie, fiind astfel simplu să te uiţi din nou peste cele două versete.

Acum încearcă să spui aceste versete din minte. Nu îţi fă probleme dacă te vei opri şi te vei uita pe foaia pe care le-ai scris. Continuă, rostind propoziţie după propoziţie. Atunci când consideri că ai învăţat acel text pe de rost, scrie-l din minte. Ai terminat? Uită-te din nou la ceas. Eşti cu aproximativ patru zeci de cuvinte – cele două versete – mai aproape de a deveni un creştin consacrat memorării Scripturii.

Pentru a te ajuta să începi să memorezi, enumăr câteva versete cu care ai putea începe:

1 Corinteni 10:13
1 Ioan 1:9
1 Ioan 5:11-13
Romani 3:23
Ioan 1:12
Romani 5:8
Efeseni 2:8-9
Galateni 2:20
Filipeni 4:13
Romani 12:1-2
Romani 8:28
Ioan 16:33
Efeseni 6:10-11
1 Petru 5:7
Fapte 1:8

Acest articol este un extras din cartea lui Steven L. Pogue, The First Year of Your Christian Life [Primul an al vieţii tale de credinţă].

(1) Tim LaHaye, How to Study the Bible for Yourself (Irvine, CA: Harvest House, 1976), p. 128.