×
CAUTA

Cum ne vorbeşte Dumnezeu prin mesajul Bibliei

„Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El.” (Proverbe 30:5)

Sunt uimită de călăuzirea pe care ne-o oferă Dumnezeu. Prin cuvintele Scripturii, Dumnezeu ne vorbeşte despre aspecte ale vieţii precum: puritatea sexuală, problema îngrijorării, comportamentul în relaţii, problema banilor, motive pentru a ne ruga, importanţa credinţei, eliberarea de patimi şi păcate care ne robesc, şi aşa mai departe. Îi sunt atât de recunoscătoare lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a revelat prin Cuvântul Său. Dacă ne lăsăm călăuziţi de înţelepciunea Sa, putem evita multe probleme cu care alţii se confruntă pentru că nu cunosc Cuvântul Scripturii. Prin intermediul ei, învăţăm cine este Dumnezeu, ce anume are valoare înaintea Sa şi cum să ne încredem în El.

Am descoperit o modalitate deosebită prin care pot descoperi în textul biblic mesajul pe care Dumnezeu îl are pentru mine. În cele ce urmează, voi descrie pe scurt această metodă pe care o folosesc adesea atunci când doresc să înţeleg cum anume se adresează Scriptura unei situaţii particulare din viaţa mea.

Iau Biblia, o foaie de hârtie liniată şi o concordanţă biblică. (Concordanţa biblică este un instrument important în studierea Scripturii. Ea conţine de fapt o listă a cuvintelor folosite în Biblie şi textele în care acestea apar. Unele ediţii ale Bibliei includ şi o astfel de concordanţă. Acest instrument de studiu poate procurat dintr-o librărie obişnuită sau prin internet.) În partea de sus a paginii scriu în două sau trei fraze ce anume mă preocupă. Ar putea fi vorba de o întrebare despre Dumnezeu, sau despre voia Lui cu privire la anumite lucruri, sau o întrebare cu privire la viaţa creştină. Poate este o situaţie care mă preocupă şi am nevoie de înţelepciunea lui Dumnezeu în acea privinţă. Scriu pe hârtie câteva fraze care să sintetizeze situaţia în care mă aflu sau ce anume m-a determinat să ridic întrebarea respectivă.

Apoi Îl întreb pe Dumnezeu cu privire la acel aspect, trecând întrebarea şi pe hârtie.

Astfel, ceea ce am scris ar putea arăta în felul următor:
„Dumnezeule, mă simt copleşită de toată munca pe care tebuie să o fac. Tu cunoşti toate aceste îndatoriri pe care le am: ... Iar eu nu sunt sigură că îmi voi putea îndeplini toate responsabilităţile. De aceea sunt mânioasă. Pot găsi în Cuvântul Tău o îndrumare în această privinţă?”

Caut în concordanţa biblică acel cuvânt care mă interesează şi voi descoperi o listă cu mai multe versete. (De exemlu, în dreptul cuvântului „mânie” s-ar putea să găsesc, printre altele: Marcu 3:5; Marcu 11:14-16; Romani 2:8; Matei 23; etc.)

Apoi, caut versetele respective în Biblie şi le citesc. Dacă întâlnesc vreun verset care se leagă de întrebarea mea, îl scriu pe hârtie, cuvânt cu cuvânt. (Scriindu-l, voi putea observa mai bine ce vrea să spună acel text.) Continui să fac acelaşi lucru şi cu următoarele versete; s-ar putea să găsesc doar câteva texte relevante, sau s-ar putea să fie multe versete care să se adreseze situaţiei mele. După un timp, este posibil să văd un tipar, un mesaj general al textelor scrise pe hârtie. (Nu mă refer la descoperirea unui mesaj mistic, ci la rezumarea logică a conţinutului textelor biblice respective). La început, L-am rugat pe Dumnezeu să mă înveţe, şi acum observ ce are El să îmi spună despre acel subiect.

De exemplu, dacă aş fi mânios pe cineva şi, pentru a găsi o soluţie la situaţia mea, analizez cu atenţie versetele despre mânie, iertare sau pace, este foarte probabil că voi găsi un principiu general, pe care Dumnezeu mi-l transmite. Acel principiu ar putea fi următorul: de vreme ce Iisus a plătit pentru păcatul meu şi El mi-a dat iertare, atunci la rândul meu, şi eu trebuie să iert acea persoană cu care sunt în conflict.

S-ar putea ca Dumnezeu să facă uneori ca un anumit verset să atingă exact puntul nevralgic, şi astfel El să îmi vorbească în mod clar. Când întâlnesc versete care mă interesează în mod aparte, voi citi şi alte texte care se leagă de acestea; astfel de legături între versete ale Bibliei se numesc „trimiteri”. Altfel spus, voi găsi alte versete care abordează aceeaşi idee. Trimiterile apar în Biblii ca note marginale, note de subsol sau după fiecare verset. Aşadar, atunci când un anumit text iese în evidenţă, voi citi şi alte versete care se leagă de acesta şi le voi scrie pe foaie.

S-ar putea să am nevoie doar de un sfert de oră; însă uneori, îmi voi da seama că acest timp mă îmbogăţeşte atât de mult, încât voi dori să petrec mai mult de o oră meditând la cele citite!

Această parte este importantă. Îl rog pe Dumnezeu să mă înveţe. Deoarece doresc să Îl urmez, îi cer lui Dumnezeu să mă ajute să înţeleg perspectiva Sa asupra unui aspect particular. Şi totuşi, procedând astfel, eu nu caut versete pe care, interpretându-le după bunul meu plac, să le aplic lui Dumnezeu. Textele găsite nu reprezintă o descriere exhaustivă a modului în care Dumnezeu lucrează. Voi fi preocupat cu precădere să Îl las pe El să îmi vorbească în diferite moduri, pentru ca astfel să pot împlini planurile pe care El le are pentru viaţa mea. Îl rog să se facă voia Lui, nu a mea. Când descopăr că El îmi comunică ceva specific din Cuvântul Său, atunci Îl rog să lucreze în viaţa mea, să îmi dea tăria şi dorinţa să fac voia Sa. De exemplu, citesc o poruncă precum: „Să vă purtaţi într-un chip vrednic de chemarea pe care aţi primit-o, cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste” (Efeseni 4:1-2). Mă gândesc imediat: „Iată un aspect important. Dumnezeule, te rog să lucrezi în viaţa mea şi să mă faci smerit, blând şi îndelung răbdător cu alţii. Tu cunoşti că nu stă în firea mea să mă raportez astfel la toţi oamenii. Te rog, învaţă-mă”. Cu alte cuvinte, îmi pun mai departe încrederea în Dumnezeu, cerându-I să lucreze în viaţa mea conform cuvintelor pe care tocmai mi le-a descoperit.

În timp, vei deveni tot mai conştient de importanţa folosirii trimiterilor şi a concordanţei biblice în studierea Scripturii. Dacă nu ai o Biblie care să îţi ofere aceste facilităţi pentru studiu, caută o librărie creştină, fie în zona unde locuieşti, fie prin internet.

Acesta este un mod simplu de a-I cere lui Dumnezeu să te înveţe prin Cuvântul Său. Aşadar, trebuie să mergi înaintea Lui cu o inimă deschisă, rugându-L să îţi vorbescă cu privire la o anumită problemă sau să te ajute să găseşti răspuns la o întrebare care te frământă. Îi împărtăşeşti lui Dumnezeu, în mod deschis, gândurile şi sentimentele tale. Apoi Îl rogi să îţi vorbească: „Dumnezeule, ce ai dori să cunosc despre Tine, în confruntarea mea cu această situaţie? Cum să mă încred în Tine? Care este mesajul Tău pentru mine?” Apoi, Îl laşi pe Dumnezeu să lucreze şi să aleagă El momentul potrivit pentru a-ţi răspunde. În ce te priveşte, tu continui să studiezi textele relevante, căutând totodată să înţelegi principiul general pe care textele respective îl transmit. Când înţelegi ce anume doreşte Dumnezeu să te înveţe, mulţumeşte-I şi roagă-L să zidească acea învăţătură în viaţa ta.