×
CAUTA

Moduri plăcute de studiere a Bibliei

Cum pot studia Biblia într-un mod plăcut?

1. Citeşte câte o carte din Biblie – Ar fi bine să începi cu una dintre evanghelii (Matei, Marcu, Luca sau Ioan) sau cu o altă carte a Noului Testament. S-ar putea să preferi să citeşti în fiecare zi doar câteva paragrafe, poate o jumătate de capitol sau chiar un capitol întreg. Dar în fiecare zi vei continua lectura de acolo de unde ai întrerupt-o ultima dată. Pe măsură ce citeşti, notează-ţi versetele care au o semnificaţie sau o valoare aparte pentru tine.

2. Încearcă metoda TOPAR – Acest cuvânt reprezintă de fapt un acrostih, ale cărui litere te vor călăuzi de-a lungul timpului de studiu. Metoda pe care o schiţez aici poate fi aplicată la orice pasaj din Scriptură. Vei fi surprins(ă) să vezi cât de folositoare poate fi această abordare. Iată câţiva paşi pe care trebuie să îi parcurgi: În primul rând, ai nevoie pentru notiţe de o foaie albă sau o pagină nouă din jurnal. Opreşte-te asupra unui text de dimensiuni reduse, din Biblie – de exemplu: Efeseni 1:3-10; Efeseni 1:11-14 sau Filipeni 4:4-9. Te vei limita în studiul tău la aceste câteva versete. Primul pas este să citeşti paragraful respectiv o dată sau de două ori. După aceea, parcurge următorii paşi, având mereu în minte textul studiat şi notându-ţi observaţiile pe hârtie:

T – Titlu: Ce titlu ai da secţiunii pe care ai citit-o?

O – Observaţii: Scrie, în cuvintele tale, despre ce vorbeşte textul respectiv; altfel spus, parafrazează textul ales.

P – Principii: Scrie care sunt cele mai importante principii pe care le-ai descoperit în text; de exemplu: „Îngrijorează-te mai puţin şi roagă-te mai mult” sau „În relaţiile cu ceilalţi, vorbeşte cu sinceritate şi poartă-te cu blândeţe”.

A – Aplicaţie: Luând în considerare principiile descoperite în text, notează în ce mod crezi că Dumnezeu aşteaptă de la tine ca tu să îţi schimbi gândirea şi comportamentul.

R – Rugăciune: Roagă-te lui Dumnezeu, vorbindu-I despre ceea ce ai citit. Aşterne totodată în scris un scurt mesaj adresat lui Dumnezeu, în care să Îi mulţumeşti pentru Cuvântul care ţi l-a descoperit.

3. Parcurge un studiu deja existent. Câteva asemenea studii se găsesc şi pe acest site: lecţiile cuprinse în Paşi spre maturizare şi articolele de la sfârşitul secţiunii Link-uri utile. Poţi găsi studii similare şi în diverse librării creştine.

4. Studiază relaţia lui Dumnezeu cu diferiţi oameni din Biblie. Încă din primul capitol se poate vedea faptul că Biblia vorbeşte în primul rând despre Dumnezeu şi despre relaţia dintre El şi poporul Lui. Putem cunoaşte mai multe despre Dumnezeu studiind viaţa personajelor biblice şi relaţia dintre Dumnezeu şi aceşti oameni. Prin modul în care El se descoperă oamenilor de-a lungul Scripturii, ajungem să-L cunoaştem mai bine, aflăm care sunt lucrurile pe care El le preţuieşte; înţelegem totodată dragostea şi dreptatea Sa, vedem modul în care El acţionează în favoarea celor care se încred în El. Menţionez câteva personaje biblice proeminente, cu care ai putea începe: Moise, David, Pavel, Petru sau Marta.

5. Roagă-L pe Dumnezeu să îţi vorbească cu privire la o anumit subiect. Pentru a afla mai multe despre acest mod de abordare a Scripturii, citeşte articolul Cum ne vorbeşte Dumnezeu prin mesajul Bibliei.