×
CAUTA

Care sunt textele în care Iisus afirmă că El este Dumnezeu?

Textele în care Iisus face referire la divinitatea Sa sunt extrem de numeroase. Menţionez în cele ce urmează doar câteva, şi acestea luate doar din Evanghelia după Ioan:

Ioan 5:18
Ioan 5:22-24
Ioan 8:57-59
Ioan 10:30-33
Ioan 12:44-46
Ioan 13:12-14
Ioan 14:6

În textul din Ioan 10:30-33, urmăreşte cu atenţie modul în care mulţimea reacţionează la ceea ce spune Iisus:

„Eu şi Tatăl una suntem.”

Atunci Iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă.

Isus le-a zis: „V-am arătat multe lucrări bune, care vin de la Tatăl Meu: pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine?”

Iudeii I-au răspuns: „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă, şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.”

Enumăr în cele ce urmează alte câteva texte în care Iisus vorbeşte despre sine:

Ioan 6:32-35
Ioan 8:12-14
Ioan 10:7-11
Ioan 11:21-27
Matei 20:25-28
Marcu 9:31-32
Ioan 3:16-18
Ioan 6:37-40