×
CAUTA

Primii paşi în cunoaşterea Bibliei

Biblia nu ne este dată doar pentru a învăţa din ea; ea trebuie trăită. – Lawrence O. Richards

Ai dori să ştii ceea ce crede Dumnezeu cu adevărat despre tine? Sau ce anume ar trebui să cunoşti tu despre Dumnezeu? Poţi afla a ceste lucruri... din Biblie!Biblia este de fapt mesajul personal al Celui care a creat universul. Deoarece Biblia reprezintă Cuvântul viu al lui Dumnezeu, ea nu se limitează la a-ţi capta atenţia. Scriptura îţi vorbeşte. Într-un mod aproape supranatural, versetele pe care le citeşti astăzi pot fi aplicate în mod direct vieţii tale şi problemelor cu care te confrunţi.

Cuvântul rostit de Dumnezeu este viu şi activ; el taie mult mai adânc decât orice sabie cu două tăişuri: el ajunge până la locul unde se întâlnesc sufletul şi duhul, până la intimitatea cea mai profundă a fiinţei umane; el examinează adevăratele gânduri şi motivaţii pe care le ascunde inima omului (Evrei 4:12).

Biblia ne explică modul în care a fost scrisă

„Fiindcă mai întâi de toate, să ştiţi că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o prorocie nma fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2 Petru 1:20-21). Aceste versete se referă în mod specific la profeţiile din Vechiul Testament, dar inspiraţia este o caracteristică a întregii Scripturi: „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu... “ (2 Timotei 3:16).

Atunci când este folosit cu referire la Biblie, cuvântul „inspiraţie” redă calitatea Scripturii de a fi „insuflată de Dumnezeu”. Cuvintele Bibliei au venit din însăşi viaţa lui Dumnezeu, prin suflarea Sa. Poţi întâlni şi alte cărţi pe care să le consideri inspirate deoarece te impresionează din punct de vedere intelectual şi emoţional, dar ele nu îţi oferă însăşi rostirea divină. Doar Biblia este prin excelenţă Cuvântul lui Dumnezeu.

Biblia îţi descoperă ce anume doreşte Dumnezeu ca tu să cunoşti despre El şi despre viaţa pe care o trăieşti. În ea vei găsi lucrurile pe care Dumnezeu promite că le va face pentru tine. Dintre aceste promisiuni pe care Dumnezeu le face, amintesc doar câteva:

-Dumnezeu va folosi totul spre binele tău, modelându-te după chipul şi asemănarea lui Hristos (Romani 8:28-29).

-El va fi totdeauna cu tine (Matei 28:20).

-El îţi va da din belşug înţelepciune, dacă vei cere acest lucru (Iacov 1:5).

-El va purta de grijă tuturor nevoilor din viaţa ta (Filipeni 4:19).

-El cunoaşte deja nevoile tale înainte ca tu să I le spui (Matei 6:32).

-Pacea Sa te va călăuzi de-a lungul vieţii dacă te vei ruga cu mulţumire (Filipeni 4:4-7).

Majoritatea cărţilor pot fi înţelese cel mai bine dacă începi să le parcurgi de la prima pagină. S-ar putea să crezi că locul cel mai bun de unde să începi studierea Bibliei este prima pagină a cărţii Geneza. Până la urmă, Geneza înseamnă „Începuturi”. Dar Biblia nu este aranjată în ordine cronologică. Cărţile Bibliei sunt aranjate pe categorii. La sfârşitul acestui articol este sugerată o anumită ordine în care ai putea citi cărţile Bibliei, destinată să te ajute să dobândeşti o bună înţelegere a temelor importante ale Scripturii şi să te familiarizezi mai mult cu desfăşurarea evenimentelor istoriei biblice.

Cheia înţelegerii Bibliei este Hristos

Vechiul Testament vorbeşte despre venirea Lui. Evangheliile (Matei, Marcu, Luca şi Ioan) relatează identitatea şi lucrarea lui Hristos, iar restul Noului Testament explică implicaţiile noii vieţi în Hristos. Pentru a înţelege Vechiul Testament trebuie să începi cu parcurgerea Noului Testament.

Iisus a spus că El a venit să ne dea viaţa din belşug, iar dobândirea acestei experienţe se realizează în parte prin cunoaşterea şi urmarea Cuvântului Său. Iisus a spus: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi într-adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:31-32).

Noi am devenit creştini prin faptul că a fost cineva care ne-a împărtăşit Cuvântul lui Dumnezeu. „Fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac” (1 Petru 1:23). Iar noi continuăm să creştem, în acelaşi fel, prin cuvântul Său, pe care Scriptura ni-l descrie ca fiind hrana noastră. „Şi, ca nişte prunci născuţi de curând, să doriţi laptele duhovnicesc şi curat, pentru ca prin el să creşteţi spre mântuire, dacă aţi gustat într-adevăr că bun este Domnul” (1 Petru 2:2-3).

Psalmul 119 vorbeşte, în întregime, despre valoarea studierii Cuvântului lui Dumnezeu. Amintim doar câteva dintre motivele prezentate în psalm: „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (v. 11); „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învăţat decât toţi învăţătorii mei, căci mă gândesc la învăţăturile Tale” (v. 97-99); „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea” (v. 105).

Citirea Bibliei este un exerciţiu intelectual, care îţi cere să-ţi foloseşti mintea. Dar pentru a înţelege şi a aplica învăţătura spirituală a textului biblic, ai nevoie de călăuzirea Duhului Sfânt. În timp ce citeşti Biblia, roagă-te, cerându-I Duhului Sfânt să te ajute să înţelegi ceea ce El doreşte ca tu să ştii: „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul” (Ioan 16:13). Dezvoltă-ţi o atitudine de aşteptare, fiind convins de faptul că Dumnezeu doreşte să te înveţe prin Cuvântul Său. Dar nu te baza pe ceea ce simţi. Unele dintre cele mai bune momente de studiere a Bibliei le-am avut atunci când am decis să continui citirea pentru încă 15 minute, aceasta cu toate că cele 15 minute anterioare de lectură fuseseră „plictisitoare”.

Dacă studiezi Biblia cu regularitate, această îndeletnicire va deveni parte din viaţa ta de fiecare zi. Caută un loc, departe de zgomote care să-ţi distragă atenţia. Fii creativ, alege timpul din zi în care eşti cel mai atent şi eşti pregătit să petreci timp cu Dumnezeu. Aminteşte-ţi de faptul că tu doreşti să ai comuniune cu Dumnezeu şi că poţi sta de vorbă cu El. Păstrează un jurnal în care să scrii ceea ce te învaţă Dumnezeu. Scriind, îţi vei ordona mai bine gândurile, şi de asemenea vei avea posibilitatea să te întorci la ceea ce ai scris cu luni în urmă.

Dumnezeu va onora timpul pe care îl petreci cu El şi vei descoperi că vei creşte în credinţă. Va fi într-adevăr un timp petrecut cu folos.

Cărţile Bibliei pot fi citite în următoarea ordine (sunt amintite doar o parte dintre cele 66 de cărţi ale Scripturii):

(Noul Testament)

Ioan
1 Ioan
Romani
Galateni
Efeseni
Filipeni
Coloseni
Luca
Faptele Apostolilor
1 Tesalonicieni
2 Tesalonicieni
1 Timotei
2 Timotei
Iacov
Marcu
1 Corinteni
2 Corinteni

(Vechiul Testament)

Geneza
Exod
Iosua
Proverbe
1 Samuel
2 Samuel

Acest articol face parte din cartea lui Steven L. Pogue, The First Year of Your Christian Life [Primul an al vieţii tale de credinţă].