×
CAUTA

Acum Dumnezeu a intrat în viaţa mea?

Este important să ştii că atunci când ai hotărât să-L inviţi pe Iisus Hristos în viaţa ta, Dumnezeu a auzit tot ce ai spus... şi ţi-a răspuns la rugăciune. Prima Epistolă a lui Ioan 5:14 spune: „Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.” Iisus ne-a promis că va veni în viaţa noastră dacă Îl rugăm s-o facă. Cu siguranţă că a făcut-o!

În Apocalipsa 3:20 Iisus ne face o ofertă nemaipomenită: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.” I-ai deschis lui Dumnezeu uşa inimii tale? Dacă da, ce a promis că va face? Crezi că Dumnezeu te-ar minţi sau păcăli?

În Evanghelia după Ioan 6:37, Iisus a spus: „Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” Iar în aceeaşi Evanghelie, la 10:27-29, Iisus Hristos a spus: „Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc, şi ele vin după Mine. Eu le dau viaţa veşnică, în veac nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea. Tatăl Meu, care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.”

Iisus a murit pe Cruce pentru ca păcatele noastre să fie iertate şi să putem avea o relaţie personală cu El. Avem, aşadar, dovada că nu este indiferent în ce ne priveşte. Gândeşte-te numai cât de mult S-a sacrificat pentru a ne ajuta să intrăm în relaţie cu El! A luat păcatele noastre asupra Sa şi ne-a acoperit cu neprihănirea Sa, făcând astfel să fim pe deplin iertaţi şi acceptaţi. Nu este nevoie ca mai întâi să ducem o viaţă bună sau să îndeplinim nişte ritualuri religioase sau să cerşim acest lucru de la El ani în şir. Dumnezeu Însuşi a făcut posibilă această relaţie cu noi! Şi putem veni la El datorită a ceea ce a făcut pentru noi, nu datorită a ceea ce am putea face noi înşine. El a plătit deja preţul cerut pentru iertarea păcatelor noastre, tocmai ca să ne poată ierta şi să poată veni în viaţa noastră. Prima Epistolă a Apostolului Petru 3:18 spune: „Hristos, de asemenea, a suferit o dată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu.”

Când Îl rugăm pe Iisus să vină în viaţa noastră, o facem cu sinceritate, spunându-I: „Doamne, îmi doresc o relaţie cu Tine, îmi doresc să vii in viaţa mea şi să faci orice doreşti.” Prin urmare, trebuie să luăm decizia de a-L lăsa pe Dumnezeu să fie cu adevărat Dumnezeul vieţii noastre. Dacă ai făcut deja acest lucru, iată mai jos ce spune Dumnezeu despre relaţia ta cu El:

 • Eşti împăcat cu Dumnezeu --

  „Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos.” (Epistola către Romani 5:1)

 • Ai devenit copilul lui Dumnezeu --

  „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Evanghelia după Ioan 1:12)

 • Nu mai trăieşti în întuneric --

  „Odinioară eraţi întuneric; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii." (Epistola către Efeseni 5:8)

  „El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor." (Epistola către Coloseni 1:13,14)

 • Eşti iertat --

  „Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor." (Faptele Apostolilor 10:43)

  „În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său, pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere." (Epistola către Efeseni 1:7,8)

  „Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre.” (1 Epistolă a lui Ioan 4:9,10)

 • Ai primit viaţa veşnică --

  „Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţă veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” (Evanghelia după Ioan 5:24)

  „Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţă veşnică şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.” (1 Epistolă a lui Ioan 5:11-13)

 • Eşti pecetluit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu --

  „Şi voi, dupa ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit." (Epistola către Efeseni 1:13)

 • Începi să simţi cât de mult te iubeşte Dumnezeu --

  „Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice veţi vrea şi vi se va da. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân în dragostea Lui. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.” (Evanghelia după Ioan 15:7-11)

Pentru a te apropia tot mai mult de Dumnezeu:

Dacă vrei să-L cunoşti pe Dumnezeu din ce în ce mai bine, citeşte Cuvântul Lui (Biblia), rugându-L să ţi Se descopere şi să te ajute să te apropii de El tot mai mult. Evanghelia după Ioan te va ajuta să porneşti pe acest drum.

Şi încă ceva: vorbeşte direct şi fără jenă cu El. Biblia ne încurajează: „Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus." (Epistola către Filipeni 4:6,7)

Dacă doreşti să iei legătura cu noi, trimite-ne un e-mail. Dorim să te ajutăm să dezvolţi relaţia ta cu Dumnezeu, de aceea te rugăm să ne scrii. Vom fi bucuroşi să discutăm cu tine, să-ţi răspundem la întrebări sau să-ţi trimitem materiale care te vor ajuta în această direcţie. Nu ezita să ne spui cum te-a ajutat acest site să te apropii de Dumnezeu şi care este dorinţa ta pe mai departe.

Trimite-ne un mesaj făcând un click aici!